0 1 min 7 เดือน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เวลา 08.30-12.00 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ธัญพงศ์ สารรัตน์ ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชุดา วงศ์พาณิชย์ กรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญณัฐ ศักดิ์สิทธานุภาพ กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมปราสาทขอม ชั้น 2 อาคารพัชรกิติยาภา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *