0 1 min 3 เดือน

รับสมัครนักศึกษาประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  เปิดรับสมัคร […]

ข่าวประชาสัมพันธ์
0 1 min 7 เดือน

“เปิดบ้านสู่รั้วมหาวิทยาลัย” 𝐎𝐩𝐞𝐧 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 𝟐𝟎𝟐4

ขอเชิญร่วมงาน  เตรียมพบกับ “เปิดบ้านสู่ร […]

ข่าวประชาสัมพันธ์
0 1 min 8 เดือน

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ทวนสอบ

ข่าวสารทั่วไปคณะ
0 1 min 8 เดือน

เปิดรับสมัครนักศึกษาปี 2567

การสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 1. เว็บไซต์สำ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์
0 1 min 1 ปี

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 66

การสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 1. เว็บไซต์สำ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานสงกรานต์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปี 2566

วันที่ 7 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อน […]

ข่าวสารทั่วไปคณะ
0 1 min 1 ปี

การอบรมเชิงปฏิบัติการ”ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย”

วันที่ 16-18 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด […]

ข่าวเด่นรายวัน HUSO NEWS