1. มนุษย์  เป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์

การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข

2. ลายลูกแก้ว เป็นลายผ้าไหม ประจำจังหวัดศรีสะเกษ           บ่งบอกถึงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของชุมชน

3. ดอกลำดวน เป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย

ราชภัฏศรีสะเกษ และจังหวัดศรีสะเกษ

4. กลีบดอกลำดวน ที่มีลักษณะปลายแหลมบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองมี 3 กลีบซ้อนกันหมายถึงการรวมพลังเพื่อสร้างความรุ่งเรืองแก่สังคม

5. ลายกนก เป็นลายไทย มีกลิ่นไอของวัฒนธรรมไทยดั้งเดิม มีความอ่อนช้อย สวยงาม พบได้ตามแหล่งวัฒนธรรม

6. ปราสาทขอม เป็นศิลปะขอมที่แฝงไปด้วยความเชื่อ ความงาม เป็นสัญลักษณ์ประจำถิ่นอีสานใต้ และจังหวัด  ศรีสะเกษ

7. สีส้ม หมายถึงความเบิกบาน ความรื่นเริง มีความอิสระ และเป็นสีแห่งความสร้างสรรค์และอบอุ่น